policja

GPS w służbach mundurowych

Wszelkie pojazdy nie tylko w naszym kraju, ale również i na świecie powinny być zabezpieczone poprzez system GPS. Taki wniosek wystosował jeden z przedstawicieli prawa.

Czy jest on prawdziwy?
W przypadku wszelkich kradzieży lub pozostawienia danego pojazdu oczywiście, że tak. Pozwala, bowiem na skuteczne i szybkie odnalezienie takiego pojazdu. Czy jednak nie jest z drugiej strony inwigilacją społeczeństwa i bieżącym sprawdzaniem gdzie znajduje się konkretna osoba czy też jej pojazd? Jest to sprawa sporna. Aczkolwiek na pewno wszelkie pojazdy publiczne w tym również samochody służb mundurowych powinny posiadać systemy naprowadzania gps.

Służby mundurowe z GPS

System gps powoli staje się bardzo ważnym narzędziem w obliczu pracy służb mundurowych. Każdego dnia, bowiem nadajnik gps pozwala szybko zlokalizować, które jednostki znajdują się w pobliżu miejsca zdarzenia i wysłać je na nie bez najmniejszego problemu. Ich szybki dojazd powala czasami uratować życie człowieka lub złapać złodzieja, rozbójnika. Wszystko w zależności od okoliczności zdarzenia.

Z drugiej strony monitoring gps pojazdów służbowych pozwala również na kontrolowanie pracy stróżów prawa. Daje możliwości sprawdzenia czy znajdują się oni w tym miejscu, co powinni i czy czasem nie zaniedbują wszystkich swoich obowiązków. Wreszcie system monitoringu jest również pomocny w momencie kradzieży lub uprowadzenia samochodu służbowego. Służby mundurowane są w stanie odnaleźć swój pojazd bardzo szybko, przez co nie będzie to miało aż tak dużych konsekwencji. Nie doprowadzi, zatem do wykorzystania go w jakiś celach przestępczych lub też innych podobnych działaniach. A to jest przecież bardzo ważne.  Sprowadziłoby, bowiem na barki policji lub innej służby bardzo duże konsekwencje.