6479-1030-ico-wu.jpg

GPS w rolnictwie

Znaczenie tradycyjnego w gospodarkach wielu krajów całego świata drastycznie spada. Każdego dnia eksperci oraz media branżowe wskazują na znacznie zmniejszony wpływ rolnictwa na osiąganie wysokich wyników PKB danego kraju. I tak w rzeczywistości się dzieje. Tradycyjne, jednostkowe rolnictwo powoli odchodzi do lamusa. Zastępuje je rolnictwo wielkopowierzchniowe oraz wysoce wyspecjalizowane. A zatem takie, które spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej. Jednak, aby było ono rentowne konieczne jest zastosowanie maszyn wysokiej, jakości.

Maszyny wyposażone w GPS

Wysoko wyspecjalizowane rolnictwo oznacza również rolnictwo z dużymi nakładami finansowymi na maszyny i rozwój. Rolnictwo, w którym praktycznie większość prac wykonuje się przy użyciu odpowiedniej maszyny. Często bardzo drogiej, której utrata może spowodować zamknięcie działalności lub utratę rentowności. Aby tak się nie stało niezbędne jest praktycznie całkowite wykluczenie czynników zewnętrznych, które spowodują działania tego typu. A zatem należy ograniczyć wszystkie sytuację, w których może dojść do utraty drogiej maszyny. I tutaj w pierwszej kolejności pomocny będzie nadajnik gps, którego umieszczenie w każdej maszynie znajdującej się w gospodarstwie rolnym pozwoli na skuteczne monitorowanie pojazdów rolnych. W przypadku kradzieży lub utraty łączności z urządzeniem, maszynę rolną pozwoli na jej szybkie zlokalizowanie. Dodatkowo pozwoli również na pozyskanie i analizę danych statystycznych niezbędnych do audytu wykorzystywania takiej maszyny przez pracownika o ile oczywiście taki znajduje się w gospodarstwie rolnym. Nie ma, bowiem co ukrywać, że gospodarstwo rolne to również firma, która musi na siebie zarobić a zatem monitoring pojazdów jest jednym ze stałych elementów jej funkcjonowania. I dopiero wykorzystanie tych wszystkich części składowych pozwoli osiągnąć jak największy sukces a co za tym idzie najlepsze wyniki finansowe.